Bilstöd men inte cykelstöd

Paracyklister

Inomhusträning i väntan på värmen för personer med funktionsnedsättning. Här får de som vill träna eller testa den cykel som passar dem.

 

Frihet och åter frihet, säger funktionsnedsatta som testat cykla

Att cykla för är inte bara för de som har två funktionella armar och ben. Möjlighet att anpassa en cykel är mer möjligt än många tror. Samtidigt har den fysiska träningen positiva effekter på hälsan både fysiskt och psykiskt liksom de utan funktionsbegränsningar.

Att få en specialanpassad cykel skulle öka friheten för många, speciellt de som inte har möjlighet att köra bil. Och de deltagarna som utvärderat projektet talar i stort sett alla om frihet och åter frihet, säger Lotta Möller ansvarig för projektet Paracykling.

Bilstöd men inte cykelstöd

Hälften av alla resor i Sverige är under fem kilometer och om stödet för anpassade bilar, MC och mopeder även skulle gälla cyklar skulle en större grupp kunna röra sig friare i samhället. Det finns många olika typer av cyklar, alltifrån handdrivna till tandem till cyklar med specialanpassade växlar och pedaler för de som har amputationer. Problemet är cyklarna är handgjorda och därför kostar omkring 30 000 -40 000 kronor, tre till fyra gånger så mycket som en bättre cykel.

Det är viktigt för personer med funktionsnedsättning att fysiskt kunna aktivera sig för deras hälsa, säger Rasmus Isaksson Förbundsordförande i DHR(riksorganisationen för personer med nedsatt rörelseförmåga).

Liksom för de som inte har nedsatt rörelseförmåga är det viktigt med vardagsmotion. Det förbättrar både livskvaliteten fysiskt som psykiskt visar en hel del studier. Att göra det möjligt även för personer med olika handikapp att cykla till och från affären, arbetet eller andra fritidsaktiviteter förbättrar inte bara hälsa utan även ökar friheten, speciellt i tätorter där cykeln är ett snabbare transportmedel än bilen.

– Jag minns mycket väl när jag drabbades av en allvarlig ögonsjukdom och inte kunde köra bil längre. Där stod jag helt ensam, utan stöd. Jag fick panik. Jag var van att röra mig men nu fick jag ingen hjälp med varken fysisk aktivitet eller hur jag skulle kunna ta mig fram i samhället utan körkort, säger Lotta Möller.

– Till slut kom jag i kontakt med Paracykling. Och första gången jag cyklade grät jag av lycka av att jag när vi susade längst landsvägarna. Det är en sådan frihet att själv kunna ta sig fram på ett sätt som är bra både för mig och miljö. Till arbetet, barnens skola eller en bara en härlig cykeltur med familj och vänner.

Samhället spar pengar på cykling

I Stockholms regionala cykelplan visar kalkyler på att för varje satsad krona så spar samhället 13 kronor, lågt räknat. I kalkylen är ökat hälsa en del av besparingarna. Om bilstödet skulle utvidgas till att även gälla cykelstöd så finns möjligheter till besparingar.

Exempelvis kan de i Region Skåne som har behov av hjälpmedel få hjälp med elrullstolar, elaggregat till vanliga rullstolar men inte något stöd för cykel. Det erbjuds heller inte attrapp som gör det möjligt att driva rullstolen som en handdriven cykel.

 

Maria-Larsson-webb

Maria Larsson Barn- och äldreminister (Kristdemokraterna)

– Det är självklart positivt på alla sätt om fler personer med funktionsnedsättning kan få möjlighet till både den motion och det relativt enkla transportmedlet som cykling innebär. Men det är nog inte rimligt att tro att cykeln i någon större utsträckning kommer att fungera som en ersättning för bil då detta transportmedel fyller en viktig funktion för längre resor.

 

Tomas Eneroth

Tomas Eneroth, vice ordförande Socialförsäkringsutskottet (Socialdemokraterna)

– Ambitionen att möjliggöra för fler att få anpassade cyklar är bra och i vissa fall kan kanske cykel också vara ett bra kompletterande transportmedel. Men vi tror inte att anpassade cyklar kan ersätta funktionen bilstöd, utan delar även där Handikappförbundens uppfattning att bilstöden snarare behöver utvecklas – inte minst med tanke på utvecklingen av nya miljöfordon

 

Hjalpmedel

Annonser

Barns rätt att gå och cykla – dunderpillret för bättre hälsa

Att som barn kunna röra sig fritt och cykla eller gå till kompisar är idag inte en rättighet. Det har blivit för farligt. Det visar sig samtidigt att bygga trygga miljöer där barn kan röra sig är rena dunderpillret för barnen.

I Folkhälsoinstitutet skrift ”Barns miljöer för fysisk aktivitet” står det att barn som går eller cyklar får positiva hälsoeffekter som förbättrad koordination, motorik och kondition samt mindre risk för oro och ängslan, aggressivitet och depression. Det finns inget piller som har samma effekt.

Både SKL och Boverket hänvisar till FN:s barnkonvention när det gäller samhällsplanering:

År 1990 undertecknade (ratificerade) Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. Det innebär att Sverige förbundit sig folkrättsligt att förverkliga barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Av dem är det artiklarna 2, 3, 6, 12, 13 och 31 som har särskild bäring på barns arbete med trafikfrågor i skolan. Artiklarna handlar om barnets rättigheter, att vid alla åtgärder ska barnets bästa sättas i främsta rummet, säkerställande av barnets överlevnad och utveckling, rätten att uttrycka åsikter och att dessa åsikter ska ha betydelse, rätten till yttrandefrihet samt rätten till vila och fritid, till lek och rekreation.

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) har många och bra skrifter om samhällsplanering, hållbara städer och barns rättigheter till aktiv fritid utomhus. Stockholms stad har en framkomlighetsstrategi. Boverket visar behovet av att planera för barns rätt till fysisk aktivitet på ett tryggt sätt.  Texterna är många och ger bra exempel men det verkar inte som kommunerna eller regionerna tar till sig dem eller går det bara för långsamt?

De föräldrar som blivit intervjuade i SKLs skrift ”Varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan” tycker att det är opraktiskt men också för farligt att låta barnen cykla. Resultat blir som de flesta vet – barn skjutsas till och från för att inte bli påkörda av föräldrar som skjutsar till och från.

I diskussion med trängselskatter och höjda parkeringsavgifter sägs det ofta att det drabbar mest de som inte har råd. Att barn till föräldrar som har liten eller ingen möjlighet att skjutsa sina barn till idrottsaktiviteter vore det mest rättvisa att göra det möjligt för dem att fritt kunna röra sig. Att ge möjlighet för barn att cykla till och från aktiviteter på ett säkert sätt är att utnyttja det billigaste sättet att färdas på. Det ger också tidsvinst till dubbelarbetande föräldrarna att slippa skjutsa.

Slutsatsen blir att bygga trygga miljöer för aktivt liv är är som rena dunderpillret men att bygga miljöer för där bilisten är skyddad men omgivningen oskyddad är farligt. Det finns kunskap, det finns strategier och dokument, det är konferenser, möten och prat men var är agerandet, planerandet och är inte våra barns hälsa vår egen framtid?

.

Skyltfonden delar ut pengar, hälften till cykling

3,4 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer

Följande bidrag går till cykling:

  • Utveckling av provmetod för axelskydd för cyklister, Folksam, Forskning S23, Stockholm
  • Isfria gång- och cykelbanor, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Kemi, Material och Ytor, Stockholm
  • Studie med avseende på fallolyckor hos gångtrafikanter och cyklister med inriktning på biomekanik, Chalmers tekniska högskola AB, Tillämpad mekanik, Göteborg
  • Korsningspunkter mellan gående och cyklande, Tyréns AB, Alingsås
  • Olika cyklister, samma vägar – trafiksäkerhetsaspekter av en växande och mer varierad skara cyklister, Trivector Traffic AB, Lund
  • Hinder för bilar på cykelvägar – ett trafiksäkerhetsproblem för cyklister och gående, Sweco Infrastructure AB, Stockholm
  • e-BikeWay, SAFER, Göteborg

 

 

Staten sviker cyklisterna

Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar

Rapporten visar alla de vackra ord om cykelsatsningar genom åren som inte blev mer än ord från 90-talet och framåt.

Statlig_cykelpolitik_rapport_Spolander_nov_2013

Lyckad kurs i ”Streetsmart kommunplanering”

Entusiasmen var stor efter lyckad kurs i ”streetsmart-kommunplanering”.

Stadsbyggnadsborgarrådet Anders Ekegren kom tidigare för att lyssna på såväl cykelexperten Krister Isaksson som Lars Darin från Trafikverket. Både Krister Isaksson och Lars Darin lyssnade på Anders Ekegrens planer om bättre cykling i Solna. Härligt när föreläsarna är lika intresserade som deltagarna.

Tomas Björnsson från Naturskyddsföreningen Lund fick ta föreläsningens sista svettiga pass och berättade om hans arbete med cykelplaner och gav intressanta tips.

På en söndagmorgonen fanns det en överhängande risk att deltagarna droppat av men det var fortfarande en nästan lika intresserad skara som dagen innan som droppade in. Krister Spolander meddelade senare att han själv blev upplyft av en intresserad publik som ställde relevanta frågor.

Cykelnätverkets framtid

  • Ta fram djupare och enklare information om hur planera i cykling i kommunerna för de som vill arbeta med de frågorna
  • Ta fram ett kit för en ”cykeldag” men informationsmaterial
  • Fortsätta med cykelkonferenser/seminarium

Nytt kursdatum för ”streetsmart” kommunplanering

Kursens syfte är att i seminarieform diskutera och visa hur kommunerna skulle kunna arbeta med bra cykelplanering. Och hur Naturskyddsföreningens kretsar skulle kunna bidra till bättre planering vid bland annat cykelplaner.

Datumen är  19-20 oktober  på Rikskansliet, Stockholm

Agenda

Lördag 13:00 – 19:00,

Krister Isaksson Hur planera för en bra cykelstad
En av Sveriges ledande cykelexpert, fd cykelplanerare Stockholm stad

Lars Darin Vad gör Trafikverket och vem har ansvaret över gatuutrymmet
Sammankallande Nationella cykelrådet, Trafikverket

Anders Ekegren Solna stads nya cykelplan
Ordförande för stadsbyggnadsnämnden och vice ordförande för kommunstyrelsen i Solna stad

Tomas Björnsson Hur kan vi påverka cykelplaner och kommuner i cykelplanering
Lång erfarenhet av cykelplaner och arbete i Naturskyddsföreningen

Mingel och middag

Söndag 09:30 – 15:00

Krister Spolander Ökad och säkrare cykling – mål och visioner hos riksdagen, regeringen,
myndigheterna och organisationerna
. En av Sveriges främsta trafikexperter i cykelfrågor

Hur jobbar vi vidare med Cykelnätverket

Skicka anmälan till cecile.everett@naturskyddsforeningen.se

Vinnare av hjälmen Ljushuvud/Brighthelmet

Grattis till, Catharina Lihnell, Eva Marie Åkerlund och Franscesco Sabaini det har vunnit varsin cykelhjälm med lysdioder. Kontakta cecile.everett@naturskyddsforeningen för mer information.

Vinn en lysande cykelhjälm

Gilla Cykelnätverkets Facebook sida och du är med i tävlingen.

Hjälmen är en utveckling av en den svenska cykelpendlaren och uppfinnaren Johann Wallnöfer. Han fick idén cyklande till och från jobbet, som för många andra – det är när du cyklar som alla kloka idéer ploppar upp.

http://brighthelmet.com/

Mer pengar till cykelinfrastruktur – vi har träffat Näringsdepartementet

Foto: Christian Juul

Cykelfrämjandet Christan Juul, Trampkraft Krister Spolander, Naturskyddsföreningens cykelnätverk Cécile Everett och Trampkraft Claes Unge utanför Näringsdepartementet

Den 18 april träffade Svensk Cykling, Trampkraft, Cykelfrämjandet och Naturskyddsföreningens cykelnätverk tjänstemän och politiskt sakkunniga på Näringsdepartementet.

Vårt önskemål är 9,6 mrd i statlig cykelpott som kommunerna kan söka. Det har visat sig att de flesta fantastiska ambitioner av satsningar på mer cykling har slutat i att endast en liten del av de pengar som avsats till cykling faktiskt gått dit. Istället har pengarna används till andra stora projekt med höga ambitioner men underfinansierad budget.

Cyklingsutredningen föreslår 1 mrd, i en utredningen som Trafikverket gjorde var förslaget 8-9 mrd. Sammanlagt är infrastruktur budgeten 522 mrd.

Kurs i cykelplanering

cykelkurs

Utbilda dig i streetsmart kommunplanering
– fokus på cykling

Naturskyddsföreningens cykelnätverk erbjuder dig verktyg hur du hjälper din kommun att bli gatusmart. Du får chansen att diskutera:
• hur ser en bra cykelinfrastruktur ut.
• hur förebyggs cykelolyckor, var finns farorna och lösningarna
• hur påverkar du din egen kommun och region. Vem bestämmer vad och hur får vi kommunerna att samarbeta.
• bra cykelplanplanering.

Det här är startskottet för Naturskyddsföreningens Cykelnätverks fortsatta arbete för klimatsmarta kommuner. Cykelnätverket är ett nätverk under Klimatnätverket.

Kursen i april är inställd och vi satsar på september på rikskansliet i Stockholm

Anmäl dig till cecile.everett@naturskyddsforeningen.se
Vi ska försöka ordna med boende och delvis resor.

Inbjudna gäster: Krister Isaksson (expert i cykelplanering), Krister Spolander (fd VTI), Erik Stigell (Trivector), Anders Ekegren (vice ordförande kommunstyrelsen och stadsbyggnadsråd Solna stad).

Ovanstående information även som en pdf-fil.
Sprid gärna vidare!


Naturskyddsföreningens cykelnätverk
bildades i samband med riksstämman i Falkenberg 15 juni 2012. Kontaktperson är Cécile Everett i Stockholm.
Vi har idag en webbsida och en Facebooksida. Skulle du vilja hjälpa till med webbsidan så hör av dig till Cécile.
https://cykelnatverket.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cykelnatverket
Om du vill anmäla dig till Naturskyddsföreningens cykelnätverk gör du så här:
– Redan medlem i Klimatnätverket? Skicka ett enkelt mail till urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se och säg att du vill vara med
– Inte ännu medlem i Klimatnätverket? Gå in på http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-medlem/klimatnatverket och registrera dig. Skriv Cykelnätverket i meddelanderutan.